Działalność edukacyjna Hasiora wciąż żywa w jego Galerii!

„Hasior Assam Blage” to warsztaty artystyczne pod honorowym patronatem JM doc. dr. Marka Reichela – Prorektora PWSZ w Nowym Sączu ds. nauki, współpracy i rozwoju, które odbędą się w Galerii Władysława Hasiora, filii Muzeum Tatrzańskiego.

Zadanie artystyczne polegało na realizacji wyimaginowanego portretu artysty, będącego dialogiem z wybranym dziełem Hasiora. Projekt mial na celu upamiętnienie postaci i twórczości Władysława Hasiora, a także sprowokowanie młodzieży z kilku ośrodków akademickich do konfrontacji z twórczością mistrza. Dodatkowym elementem byl także udział osób niepełnosprawnych i pokazanie ich wrażliwości na twórczość artysty.

W projekcie udział wzieli studenci Edukacji Artystycznej PWSZ w Nowym Sączu (Koło Artystyczno-Naukowe „Piekarnia”), studenci Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Konstantyna Filozofa w Nitrze, Kean University w New Jersey (USA) i zaproszeni goście – uczestnicy WTZ MADA z Nowego Sącza oraz uczestnicy WTZ przy Domu Pomocy Społecznej z Rzeszowa

Joanna Wezyk Research Project/ SP_ED

The Special Education Art students were introduced to the art of W. Hasior few weeks ago however they were unable to understand and to create any pieces inspired by this artist. Lately I had an idea of printing out the most appealing (to me) images of Hasior and I asked few students to work together in small groups. We discuss what the photo-collage was and we also view many pieces via Google/Internet.

The students were provided with dozens of magazines like National Geographic, Smithsonian, Cooking, Glamour etc. While they were working on the photo-collages in small groups I gave them an opportunity to add some feathers to their works. One student (Firebirds work) asked me to use the Angry Bird duct tape (video game character)

Later we all made small still-lives that were made of the personal objects brought by students from home.  We that assemblage (installed) both photo-collages and the still –lives together and took dozens of photographs (each student was photographing)

Each student received a color copy of the artwork from a group project

Based on my observation they truly enjoyed the process of making pho-collages and assembling little objects to them however the art of Hasior had to be deeply selected. Many images of his art were too scary and too terrifying to my special education students.