When Dr. Bugajska-Bigos invited me to be a part of the International Art Project devoted to Andy Warhol, I was thrilled. DFA Class of BRHS presents!

When Dr. Bugajska-Bigos invited me to be a part of the International Art Project devoted to Andy Warhol, I was thrilled. Since Warhol was a revolutionary in modern art, developing new techniques and styles as technology progressed, I thought his work was perfect to use as a means of exploration in 3D computer graphics. And I also took this as an opportunity to teach about Andy Warhol and his art in relation to the effect of social media on pop-culture.

Andy Warhol died 30 years ago, but his visions and commentaries about society are even more valid than they were in 60s and 70s   . With billions of images uploaded daily on Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, etc., his predictions of mass media enveloping culture are truer than he could have ever imagined. His ultra-colorful images, often multiplied and filtered, blurred the line between art and everyday life; something that social media continually perpetuates. Along with the accessibility to tools that make it easy to create, the internet has allowed for an instant global sharing system that has the power to turn anybody into an “artist”.

Inspired by Warhol’s Pop-Art, I developed the idea of this blur in my Digital Fine Art class. I asked my students to think about how Warhol manipulated simple images in order to expose and critique the consumption of society.

After exploring his ideals and philosophy, I had the students take photos of their own faces. We then uploaded the images to Photoshop, and using the Polygonal Dispersion technique, we broke up the faces (as well as the background) into a random array of polygonal shapes.

As a final project we converted the portraits into 3D forms; multiplying and layering them, while varying contrast, color, and gradient in the background.

 

 

 

 

 

 

 

POLYGONAL 3D (LOW_POLY) SELF-PORTRAIT WITH SKIN DISPERSION (EXPLOSION) AND 3D ANDY WARHOL INSPIRED ARTWORKObjectives:

Conceptual Objective:

The students will manipulate various geometric polygonal figures in order to create a unique 3D self-portraits inspired by the art of Andy Warhol.

This lesson will have three different steps:

 

 1. Polygonal Face and Polygonal Landscape
 2. Skin Dispersion/Explosion
 3. 3D Warhol Project


  Learning Objective:
  The students will explore how to:

 • use Polygonal Lasso and Filters
 • create a geometric shape with a flat color field with an average color
 • create unique Gradients
 • create 3 D objects using PS6/CC
 • create Warhol inspired 3D compositions
 • take make an “explosion”/dispersion effect of their skin/hair/body
 • Starting up on composition
 • naming layers
 • making sure the background is blur (Iris or Tilt)
 • shifting and changing skin pieces
 • learning PEN TOOL
 • The Importance of a correct selection
 • Creating LOW_POLY selections from a center point
 • Breaking Self-Portrait to various Triangles and Polygonal Geometric shapes
 • Learning about different shades and skin tones
 • Polygonal Lasso Tool
 • Grid
 • Rulers
 • Adding to and subtracting from selections
 • Edit_Fill
 • FILTER_BLUR_AVERAGE
 • Repeating Filter functions with Ctr+F
 • Making difficult selections with the Refine Edge future
 • Using the Pen Tool to select an area of an image
 • Converting a path to a selection
 • Filling in polygonal selection with gradients
 • Creating unique gradients

Correlated Objectives:

 • Art History: CUBISM and Andy Warhol
 • Science
 • History of Photography

(d) Instructional Activity:


The teacher will demonstrate how to use 3D panel on Photo-shop. The teacher will also introduce the students to Andy Warhol artwork. The students than use their own Polygonal Self-portraits (with the skin explosion /optional) to create an artwork inspired by pop-art creator Andy Warhol. The students with use: cubes, soda can, hats, rings, and cylinder shapes.

 • Assessments:
  The students will be assessed based on their citizenship/participation
  Self-reflection: 
  (to be verified after class)

EXAMPLES of 3 STEP PROCESS:

 1. Polygonal Landscape and Polygonal Self-Portrait:

 

 1. Skin Dispersion/Explosion:

 

 

 1. 3D Warhol inspired project:

 

 

Students’ works:

HASIOR Assem Blage_ International Art Project presented at Museum Tatrzanskie in Zakopane , Poland. Special thanks to dr. Iwona Bugajska-Bigos!

Działalność edukacyjna Hasiora wciąż żywa w jego Galerii!

„Hasior Assam Blage” to warsztaty artystyczne pod honorowym patronatem JM doc. dr. Marka Reichela – Prorektora PWSZ w Nowym Sączu ds. nauki, współpracy i rozwoju, które odbędą się w Galerii Władysława Hasiora, filii Muzeum Tatrzańskiego.

Zadanie artystyczne polegało na realizacji wyimaginowanego portretu artysty, będącego dialogiem z wybranym dziełem Hasiora. Projekt mial na celu upamiętnienie postaci i twórczości Władysława Hasiora, a także sprowokowanie młodzieży z kilku ośrodków akademickich do konfrontacji z twórczością mistrza. Dodatkowym elementem byl także udział osób niepełnosprawnych i pokazanie ich wrażliwości na twórczość artysty.

W projekcie udział wzieli studenci Edukacji Artystycznej PWSZ w Nowym Sączu (Koło Artystyczno-Naukowe „Piekarnia”), studenci Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Konstantyna Filozofa w Nitrze, Kean University w New Jersey (USA) i zaproszeni goście – uczestnicy WTZ MADA z Nowego Sącza oraz uczestnicy WTZ przy Domu Pomocy Społecznej z Rzeszowa

Joanna Wezyk Research Project/ SP_ED

The Special Education Art students were introduced to the art of W. Hasior few weeks ago however they were unable to understand and to create any pieces inspired by this artist. Lately I had an idea of printing out the most appealing (to me) images of Hasior and I asked few students to work together in small groups. We discuss what the photo-collage was and we also view many pieces via Google/Internet.

The students were provided with dozens of magazines like National Geographic, Smithsonian, Cooking, Glamour etc. While they were working on the photo-collages in small groups I gave them an opportunity to add some feathers to their works. One student (Firebirds work) asked me to use the Angry Bird duct tape (video game character)

Later we all made small still-lives that were made of the personal objects brought by students from home.  We that assemblage (installed) both photo-collages and the still –lives together and took dozens of photographs (each student was photographing)

Each student received a color copy of the artwork from a group project

Based on my observation they truly enjoyed the process of making pho-collages and assembling little objects to them however the art of Hasior had to be deeply selected. Many images of his art were too scary and too terrifying to my special education students.

The Sleep of Reason Produces Monsters, the article written by Joanna M. Wezyk the Digital Fine Arts Teacher published by PWSZ in Nowy Sacz, Poland. Joanna M. Wezyk teaches the New Media Lab/ Digital Fine Arts on Wacom Intuos and Cintiq Tables at BRHS. Special thanks to Dr. Iwona Bugajska-Bigos

  Kilka lat temu zostałam poproszona o stworzenie eksperymentalnej pracowni sztuki cyfrowej, w Bridgewater-Raritan High School w Bridgewater, New Jersey. W skład edukacyjnego programu, włączyłam fotografię cyfrową wraz z nauką rysunku i malarstwa na tabletach Wacom Intuos Pro, wykorzystując program Photo-shop CC. Dodatkowo zaproponowałam, aby studenci uczyli się historii fotografii i historii sztuki, na podstawie co-tygodniowych wykładów i domowych zadań, których celem jest stworzenie mult-medialnego, graficznego portfolio.

Projekty klasy Sztuki Cyfrowej (Digital Fine Arts), proponują szeroki zasięg nauczania o nowych mediach, w tym nie tylko o tradycyjnym rysunku i malarstwie, ale także o komputerowej grafice, projektowaniu (design) , ilustracji cyfrowej i fotografii.

Studenci uczą się cyfrowej fotografii w studio i na plenerach, używając profesjonalne, cyfrowe kamery, takie jak Canon D70 czy Nikon D500 oraz własnych, komórkowych.

telefonów.

Prace artystyczne są kolażami, łączącymi zarówno indywidualne zdjęcia wykonane przez studentów oraz ich rysunków, obrazów i oczywiście własnych pomysłów, pobudzonych wyobraźnią.

Każdy nowy projekt, poprzedzony jest motywacyjnym dialogiem, który powinien inspirować studenta do stworzenia indywidualnego obrazu, opartego na jego emocjach, wrażeniach, uczuciach I doświadczeniach.

Poza tym każdy projekt przewiduje  nauczanie korzystania ze specjalistycznych, cyfrowych pędzili I ołówków,  na tabletach Wacom Intous, przy używaniu systemu operacyjnego PS CC.

Jednym w pierwszych projektów klasy DFA, jest stworzenie kolażu składającego się z różnych, czarno-białych rysunków i monochromatycznych zdjęć, zainspirowanych grafiką Francesco Goya

Gdy Rozum Śpi – Budzą się Demony

W ramach tego programu, studenci uczą się linearnego rysunku, cieniowania I zasad kompozycji, wykorzystując cyfrowe pędzle, “mieszając piksele”, reprodukując fragmenty obrazów, a poruszając nimi, osłabiają głębię ostrości, kreując atmosferę grozy i strachu. Używając, poprzednio wykonane w ciemności własne zdjęcia, młodzi artyści sami narzucają jakoby wizję przyszłego obrazu , który powinien odzwierciedlać ich emocjonalny  stosunek do rzeczy, których się boją lub po prostu obawiają.

W tym roku, studenci uzupełniali  swoje prace, rysunkami kandydatów na prezydenta Stanów Zjednoczonych, co jakoby wiązało się nie tylko z napięciem politycznym, ale także wizją Goyi o koszmarach wojny i świętej inkwizycji w XVIII wiecznej Hiszpanii. Młodzi artyści, na podstawie własnej wyobraźni i  wykorzystywania obrazów z filmowych horrorów,  tworzyli obrazy pełne grozy. Jednym z założeń obrazu cyfrowego “Gdy Rozum Śpi – Budzą się Demony”, było nauczenie studentów jak zamienić zdjęcie, na linearny rysunek i jak go następnie przekształcić w ciekawy i dynamiczny obraz.

Ostatnią fazą nauczania, była lekcja typografii  przy pomocy narzędzi Photo-shopu i ciekawej czcionki, która miała być pomocą w estetyce całości cyfrowej ilustracji.

Na koniec, większość studentów dodała stary papier (cyfrowe zdjęcie), który przybliżył efekt klasycznej grafiki, do nowoczesnej sztuki cyfrowego obrazu.

 

To ciekawe połączenie tradycyjnej historii sztuki z najnowocześniejszymi osiągnięciami technologii powoduje, że studenci nie tylko są zafascynowani tym czego się uczą, ale osiąganymi przez siebie wielkimi postępami! Po roku, studenci klasy DFA, w większości potrafią wykonywać dobre zdjęcia i rysować na tabletach. Jest to bardzo ważne, ze względu, że 90% moich studentów – to uczniowie, którzy nie chcieli lub nie mieli nic wspólnego ze sztuką, gdy decydowali się na wybór tej właśnie klasy, lub zostali zmuszeniu do wstąpienia do niej, wymogami amerykańskiego system edukacji, który nakazuje by każdy licealista, odbył roczny kurs s dziedziny sztuki.

 

 

 

 Learning Cross-Hatching Lines via Goya’s “The Sleep of Reason Produces Monsters”
on Wacom Intuos Pro Tablets with the use of Photoshop PS6 tools

Objectives:

 • Primary Conceptual Objective

The students will demonstrate an understanding that observing the complexity of various lines – specifically cross hatched lines-done by Goya can lead to creating unique cross-hatched drawings by the manipulation of various digital brushes.
In addition, the students will learn about the conceptual context in Goya’s drawings i.e. fear, war, dance, dreams, horror, nightmares, etc.

(b)   Practical Objective

 • The students will learn about  the cross-hatching lanes using digital brushes and digital pencils
 • They will use and practice various calligraphy lines in order to write “The Sleep of Reason Produces Monsters”- Ctr T
 • The students will use/incorporate black and white photography (the teacher will take individual photographs of each student)
 • The students will learn how to collage their own photos into the final projects
 • Merge Layers
 • Draw digitally students’ own “scary” elements
 • The background- Old Sepia Vintage- image
  1. Changing the visibility to a layers
  2. Using mask in the layer
  3. Preserve transparency
  4. Creating a composition
  5. Moving images in from other documents
  6. Creating a layer mask
  7. Editing the layer mask
  8. Cloning layers
  9. Aligning and distributing layers
  10. Creating a type layer
  11. Applying a gradient to a layer
  12. Applying a layer style
  13. Adding an adjustment layers
  14. Updating layers effects
  15. Adding a boarder
  16. Flattening and saving files
  17. Creating a clipping mask
  18. Testing out the new Filter for the Layers panel

(c)    Correlated Objective

This lesson is also relevant to learning in the subject areas of:

 • Art History
 • Social Studies
 • Geography
 • Biology/Botany
 • Human Anatomy
 • Literature
 • Spanish Culture
 • History
 • Film/Horror Movies/Cartoons

GOYA_DFA_J_WezykNickel_Eric_HalloweenXie_Christine_Halloween_ASilva_Talia_Halloween_AKutchaver_Katie_Halloween_A